Aktualności

04 czerwca 2024

MALBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INFORMUJE, ŻE W OPARCIU O USTAWĘ   PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 07.07.1994 R. (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 88 Z PÓŹN. ZM.) – ART. 62 UST. 1C ORAZ ROZPORZĄDZENIE MSWIA Z DNIA 07.06.2010 R. (DZ. U. 2010 NR 109 POZ. 71) W DNIACH 07.06 – 15.06 NASTĄPI CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH.                          […]

03 czerwca 2024

Aktualizacja zawiadomienia o porządku Walnego Zgromadzenia Członków

31 maja 2024

ZARZĄD MALBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z siedzibą przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Malborku ogłasza przetargi nieograniczone na:
Przetarg I - Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Grota Roweckiego 1
Przetarg II – Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Kotarbińskiego 7
Przetarg III – Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Michałowskiego 12
Przetarg IV – Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Michałowskiego 14

27 maja 2024

Zarząd Malborskiej Spółdzielni informuje, iż w dniu 31.05.2024 (piątek) biuro i administracja Spółdzielni będą nieczynne. Wszelkie usterki techniczne należy zgłaszać pod następującymi numerami telefonów:

15 maja 2024

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - 18 maja 2024

1 2