Harmonogram czyszczenia przewodów kominowych w zasobach MSM (07.06.2024 – 15.06.2024)

MALBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INFORMUJE, ŻE W OPARCIU O USTAWĘ   PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 07.07.1994 R. (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 88 Z PÓŹN. ZM.) – ART. 62 UST. 1C ORAZ ROZPORZĄDZENIE MSWIA Z DNIA 07.06.2010 R. (DZ. U. 2010 NR 109 POZ. 71) W DNIACH 07.06 – 15.06 NASTĄPI CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH.

                          PRZEGLĄDU DOKONA FIRMA „SALOMON”SP. Z O.O.

                           PROSIMY MIESZKAŃCÓW O UDOSTĘPNIENIE LOKALI.