UWAGA MIESZKAŃCY

Administracja Malborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Malborku prosi o podawanie stanów wodomierzy w państwa lokalach za I półrocze 2024 w dniach od 26.06.2024r do 01.07.2024r.

Stany liczników należy zgłaszać w biurze Spółdzielni, dzwoniąc pod numer telefonu:

(55) 646 06 00
(55) 646 06 07
(55) 646 06 08
(55) 646 06 09

pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@msm.malbork.pl lub osobiście poprzez wrzucenie wypełnionego druku do skrzynki pocztowej przy drzwiach biura Spółdzielni ul. Sienkiewicza 53.

( dokonując zgłoszenia należy podać imię i nazwisko, adres lokalu oraz stany liczników ZW, CW ze wskazaniem kuchnia / łazienka )