Organy spółdzielni

Zarząd

Grzegorz Kucman – Prezes Zarządu
Roman Milanowski – Zastępca Prezesa do spraw Technicznych

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiesław Dolega
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Paweł Dziwosz
Sekretarz Rady Nadzorczej Marzena Kmiecińska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Andrzej Zięta
Przewodniczący Komisji GZM Jerzy Czarnecki
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej Mieczysław Roeding
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej Marek Wyżyn
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej Barbara Sawko
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM Edmund Orłowski
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM Beata Lewalska
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM Adam Sikora